Ceník

Provoz lesního klubu si v plné výši hradí rodiče. Náš klub není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR a proto nejsme finančně dotováni státem a ani obcí. Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte do lesního klubu, kterou si každý rodič volí dle svého uvážení sám.

Počet dnů ve školce Cena za celodenní docházku Cena za dopolední docházku
5 dnů v týdnu měsíční školné 4500,- měsíční školné 4000,-
4 dny v týdnu měsíční školné 4000,- měsíční školné 3500,-
3 dny v týdnu měsíční školné 3500,- měsíční školné 3000,-
2 dny v týdnu měsíční školné 2500,- měsíční školné 2000,-
1 den v týdnu měsíční školné 2000,- měsíční školné 1500,-

*V ceně není zahrnuta strava.

Jednorázová návštěva klubu – celý den 650 Kč, dopoledne 450 Kč. Tato návštěva musí být zástupcem dítěte hlášena minimálně den dopředu.

Náklady spojené s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání, tedy tzv. příspěvek na provoz klubu platí rodiče převodem na bankovní účet číslo 115-4509900237/0100. Platí se vždy na měsíc dopředu a platba je splatná nejpozději ke 20. dni v měsíci.

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Na tyto akce se peníze od rodičů dětí, které se akce účastní, vybírají zvlášť.

Pro sourozence nabízíme slevu na příspěvku ve výši 15%.

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka